Kryptoměny zdarma: Kvízy na Coinbase a CoinMarketCapu🪂

Last Updated: 27. 1. 2022Categories: Kryptoměny

Coinbase Earn

V sekci Earn (Sekce Earn je i v mobilní aplikaci, kterou doporučuji pro tyto účely využívat. Webová verze občas blbne, nebo sekce Earn nejde vůbec zobrazit) získáte za vyplnění kvízů danou kryptoměnu zcela zdarma.

Co je nutné / vhodné vědět:

 • Je nutné mít založený účet na Coinbase. (Burza je věrohodná a léty prověřená, proto nemějte obavy.)
 • Quizy na této platformě jsou limitované dobou, po kterou je kvíz spuštěný. Proto doporučuji, aby jste se přihlásili k newsletteru dole v článku, ve kterém vás budu o nových quizech informovat.
 • Kryptoměny dostáváte ihned po každé správně vyplněné otázce.
 • Ne všem se ihned po registraci zpřístupní sekce Earn. Bohužel budete muset nějakou dobu počkat.

Kvízy (Odpovědi)

Klikněte na + u dané měny a zobrazí se vám odpovědi na jednotlivé otázky.

Odpovědi:

 1. A global community of data scientists
 2. To back up predictions and earn rewards
 3. Nothing

Odpovědi:

 1. End-to-end encryption
 2. Independent nodes to perform tasks
 3. Paying Ethereum transaction fees

Odpovědi:

 1. By making crypto accessible on mobile phones
 2. Staking, governance
 3. Using the Valora mobile app

Odpovědi:

 1. A decentralized marketplace for data storage and retrieval
 2. Proof of replication and proof of spacetime
 3. By its content

Odpovědi:

 1. Real World Data
 2. Oracles
 3. Earn crypto rewards

Odpovědi:

 1. By being scalable, secure, and decentralized
 2. A randomly selected ALGO token
 3. ASA

Odpovědi:

 1. MKR and DAI
 2. MKR holders
 3. A crypto wallet and crypto collateral

Odpovědi:

 1. A blockchain protocol for fast, scalable applications
 2. Delegated proof of stake
 3. Fast, free transfers
 4. Stake EOS tokens
 5. Upgradeable smart contracts

Odpovědi:

 1. A privacy-protecting cryptocurrency
 2. It keeps your financial information safe, so it can’t be sold, shared, or spied on
 3. Through a cryptographic breakthrough known as the zero-knowledge proof
 4. Zcash
 5. November 2020
 1. Q: What are Ampleforth’s automatic supply changes called?
  A: Rebases
 2. Q: What two tokens give the community control over the Ampleforth protocol?
  A: AMPL and FORTH
 3. Q: Ampleforth is a censorship resistant _________ that rebases once a day.
  A: DeFi building block
 1. Q: Who can deploy a blockchain with SKALE?
  A: Any Ethereum application
 2. Q: How can SKL holders receive rewards?
  A: Delegate SKL to a validator
 3. Q: The SKALE network is built to support…
  A: An internet of blockchains
 1. Q: What blockchain is Polygon helping to scale?
  A: Ethereum
 2. Q: Who runs the Polygon network?
  A: Polygon Validators
 3. Q: What is Polygon building?
  A: An internet of blockchains on Ethereum
 1. What is BarnBridge? Risk management protocol

 2. What is SmartYield? APY risk management tool

 3. What is the Bond Token? BarnBridge’s Governance Token

 1. Trade crypto

 2. Self-balancing

 3. Balancer’s governance

 1. A decentralized network for launching social tokens
 2. Paying Ethereum transation fees
 3. Buying Bitcoin

Q1 ) What does the Ankr platform NOT provide?

Odpověď: Integration with traditional banks

Q2 ) What cant you do with the ANKR token?

Odpověď: Send wire transfers

Q3 ) What can Ankr users look forward to in the future?

Odpověď: Earning rewards with advanced DeFi strategies

Q1 ) Chiliz is a blockchain built for…

Odpověď: Sports and entertainment

Q2 ) What is the main utility of the CHZ Token?

Odpověď: Participating in Fan Token Offerings

Q3 ) Through their expansion, Chiliz plans to launch new Fan Tokens in…

Odpovědi:

 1. Earning interest on your crypto
 2. Supply a crypto asset as collateral
 3. COMP token holders

Odpovědi:

 1. A decentralized protocol that unites the world financial infrastructure.
 2. Facilitating low cost, universal payments.
 3. Transactions are fast, inexpensive, and global.
 4. To issue, exchange, and transfer tokens quickly and efficiently
 5. It relies on the cooperation of trusted nodes to confirm transactions

Q1 ) What does Cartesi Enable?
Odpověď: For developers to use mainstream software to code smart contracts

Q2 ) What’s Cartesi’s innovative scaling technique for blockchains called?
Odpověď: Optimistic Rollups

Q3 ) How can CTSI holders stake?
Odpověď: Delegating or running a node on Cartesi Explorer

Q1 ) What is bounce?
Odpověď: A decentralized auction protocol

Q2 ) How can you use Bounce?
Odpověď: Create or participate in auctions

Q3 ) Where can you use the Bounce app?
Odpověď: app.bounce.finance

Q1 ) What is Loopring?
Odpověď: An Ethereum scaling protocol

Q2 ) What is NOT a benefit of using Loopring?
Odpověď: Requires a traditional bank account

Q3 ) What is LRC?
Odpověď: Loopring’s governance token

Q1 ) What can investors do with Enzyme?
Odpověď: Manage and automate ther crypto investing.

Q2 ) Why can’t you do with an Enzyme vault?
Odpověď: Invest in stocks, real estate, and commodities.

Q3 ) Vault fees on Enzyme must be paid in what asset?
Odpověď: MLN

 1. Dapps

 2. Clover Finance Wallet

 3. Defi

Q1 ) What can people create with Fetch.ai?

Ans: Software agents that automate tasks?

Q2 ) What’s one role of the FET Token?

Ans: To power Fetch.ai agent

Q3 ) What does Fetch.ai plan to support in the future?

Ans: Automated interactions with industries like travel and healthcare

Odpovědi:

 1. The blockchain
 2. You earn GRT
 3. The curators
 4. Delegate GRT to high quality Indexer

Q. What is AMP

A. Collateral token

Q. What does Amp provide

A. Instant settlement

Q. What can you earn

A. Amp rewards

Q1 ) About how many smart devices are active today?
Odpověď: 35 bilion

Q2 ) How can you earn crypto with IoTeX?
Odpověď: Generating data with smart devices

Q3 ) What devices does IoTeX offer for sale?
Odpověď: UCam security camera and Pebble data tracker

Q1 ) Which is not a requirement for a strong password?
Odpověď: Memorable (easy to remember)

Q2 ) Which is not a form of 2-step verification?
Odpověď: 1Password

Q3 ) Which of the following should you never share?
Odpověď: Your seed phrase

Q4 ) Which checks should you perform periodically to keep your account secure?
Odpověď:Check devices with access to your account

Celkem jste už mohli získat 129 USD 💰 Pokud jste nestihli předchozí kvízy tak se přihlašte k odběru newsletteru o airdropech a kvízech a už vám nic neunikne. Jakmile se objeví nový kvíz, pošlu vám jej i s odpověďmi na váš email.

CoinMarketCap Earn

V sekci Learn / Earn získáte za vyplnění kvízu danou kryptoměnu zcela zdarma.

Co je nutné / vhodné vědět:

 • Pro vyplnění kvízu budete potřebovat Binance ID, které získáte při registraci na burze Binance v sekci Profile.
 • Kvízy na této platformě jsou limitované počtem lidí, kteří mohou získat danou kryptoměnu, tzn. kdo dřív přijde, ten dřív bere.
 • Po vyplnění kvízu nedostanete krypto ihned, ale je nutné čekat od 14-30 dní do doby, kdy daná měna bude ve fázi „Distribution“. To v jakém stavu je airdrop naleznete na této stránce: CoinMarkeCap Token Distribution Status
 • Připravte si dopředu adresu vaší kryptopeněženky a to jak ERC20, tak BEP20 adresu, ať je pak narychlo nehledáte.

Kvízy (Odpovědi)

Klikněte na + u dané měny a zobrazí se vám odpovědi na jednotlivé otázky.

Odpovědi:

 1. Total Supply – 30,866,963,138 (PLEASE CHECK THIS WITH THE LINK YOU GET IN THE QUIZ AS IT MAY VARY)
 2. What is CKB – Common Knowledge Base
 3. What consensus algorithm does the Nervos network use – Proof of Work (PoW)
 4. What 3 features can be attributed to the Nervos Blockchain?- Open source, permissionless and PoW secure
 5. Nervos blockchain is purposefully built for optimal – Layer 2 development and scaling
 6. What is the name of the Nervos Native token? The CKByte
 7. Nervos Native Token can be used for: All of the above
 8. The Nervos DAO acts as an: Inflation shelter from secondary issuance

Odpovědi:

 1. 1,500,000,000
 2. Oriental martial arts
 3. ETHGlobal hackathon in New York
 4. Porsche
 5. 42
 6. Russ Hanneman
 7. Pathfinder
 8. Ancient Greece

Odpovědi:

 1. 10,000,000,000
 2. An indexing protocol for organizing blockchain data
 3. Open…

Odpovědi:

 1. 3000000000
 2. Ethereum
 3. Playing Games
 4. Stablecoin
 5. VoxEdit
 6. All of the above
 7. All of the above
 8. Integrate them and publish their game experiences

Here are the answers for OXT:

Total Supply: 1,000,000,000 OXT

Q. What is NOT a weakness of traditional VPNs?

Ans: They cannot be used on public Wifi

Q. Why was Orchid created?

Ans: To build on the strength of VPNs and address their shortcomings.

Q. What is OXT?

Ans: The Orchid digital asset, used to enable its privacy marketplace.

Q. What is OXT’s role on Orchid?

Ans: It helps ensure ample bandwidth and strengthen privacy.

Q. What are Orchid credits?

Ans: Accounts pre-filled with OXT that can be purchased with nothing more than an ordinary credit card.

Q. Name one feature that allows Orchid to keep data more private than traditional VPN services.

Ans: Multiple hops between VPN providers.

Q. How many hops can be configured on Orchid?

Ans: As many as a user wants.

Total Supply: 223,000,000 HNT

Question: What type of devices connect to The People’s Network?

Answer: Internet Of Things (IoT) devices

Question: How many IoT devices are expected to need connectivity in the next five years?

Answer: 75 Billion

Question: What is the wireless technology Hotspots use to provide coverage?

Answer: LongFi

Question: What is the unit of exchange Hotspots earn?

Answer: HNT

Question: Which of the below is NOT a way a Hotspot earns HNT?

Answer: Providing Wi-Fi connectivity to nearby phones and computers

Question: What is Helium’s novel proof algorithm that is used to verify Hotspots are real and located where they say they are?

Answer: Proof-Of-Coverage

Question: What is the unit of exchange IoT devices use to pay for connectivity?

Answer: Data Credits

1.What Terra stablecoins exist?*

The right answer – All of the above (although they’re not above in the quiz)

2. Can anyone propose to mint a new stablecoin pegged to a new currency?*

The right answer – Yes

3. How many users does the Chai app have?*

The right answer – 2,000,000

4. Can you earn interest on your UST stablecoins using certain dApps?*

The right answer – Yes

5.How does the Anchor savings protocol give you interest?*

The right answer (in my opinion because I’m not really sure) – Block rewards from other proof of stake networks

6. What can you do with LUNA?*

The right answer – all of the above

7. Where does Terra rank in total accumulated transaction fees across all blockchains?*

The right answer – 3rd

Odpovědi:

1. Why is Band Protocol important for DeFi and smart contract use-cases ?
Answer :
 It reliably connects smart contracts to any external data-source or API

2. What is an example of decentralized finance (DeFi) using Band Oracle ?
Answer :
 All of the above.

3. What does Band Protocol offer in comparison to native blockchain-based oracle services ?
Answer :
Low cost, real-time data, support for any data type, customizability, scalability and cross-chain compatibility

4. How is the BandChain decentralized oracle network incentivized to fulfil oracle requests ?
Answer :
Validators and underlying stakers receive a data request fee and block reward

5. Why are validators who fulfil data requests on BandChain required to stake BAND ?
Answer :
Align economic incentives for validators…

6. What can BAND token holders do to help secure the network and earn a portion of data request fees ?
Answer :
 Delegate or stake Band for choosen validators(s).

7. The BAND token is used to pay for transaction fees on BandChain , similarly to ETH on Ethereum. If there is a higher usage of Band oracles then … ?
Answer :
More fees are generated through the network, rewarding validators ans stakers.

Odpovědi:

 1. IPFS
 2. Polkadot substrate
 3. 20,000,000
 4. Storage Capacity
 5. Feb 2021
 6. Uniswap
 7. September 2021

Nové airdropy a quizy (i s odpověďmi) přehledně a hlavně včas na vašem emailu.

Sdílejte článek a rozesílejte radost!

BTC to the moon
Krypto spoření na steroidech

Komentáře

Mohlo by vás zajímat:

Recenze Binance

Na Binance naleznete přes 384+ kryptoměn (1402 párů) a proto se jedná o jednu z větších platforem na obchodování. ...

Jak darovat kryptoměnu Bitcoin?

Darování kryptoměn se stává stále častěji oblíbenější a hlavně zajímavější formou daru. Přeci jenom kryptodary nejsou prozatím zas natolik ...

Přejít nahoru